Privacy Statement

Privacy en Cookie statement

Persoonsgegevens

Jannink Nijverdal respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te
zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of
andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. Jannink Nijverdal zal uw
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw
persoonsgegevens op te geven via de website www.jannink.nl gaat u ermee akkoord dat Jannink Nijverdal
deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.


Jannink Nijverdal, gevestigd aan Marconistraat 4, 7442 DD Nijverdal, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jannink.nl, Marconistraat 4, 7442 DD Nijverdal, 0548 - 611335

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jannink Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@jannink.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jannink Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Onderwerp Privacy / cookiestatement
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na expliciete toestemming)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Jannink Nijverdal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Jannink Nijverdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jannink Nijverdal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jannink Nijverdal blijft
verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jannink Nijverdal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Jannink Nijverdal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door
contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan
een gespecificeerd verzoek naar admin@jannink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummeren Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jannink Nijverdal zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Jannink Nijverdal wil u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de AutoriteitPersoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jannink Nijverdal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via admin@jannink.nl of 0548 - 611335.