Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Jannink Nijverdal besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Jannink Nijverdal.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Jannink Nijverdal: Alle entiteiten die onderdeel zijn van de Jannink Nijverdal B.V., alle entiteiten worden hier zowel individueel als collectief aangeduid met ‘Jannink’.
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van Jannink. Door deze websites te bezoeken en/of de op via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van deze producten en/of diensten.

Gebruik:
De informatie op deze websites is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Jannink neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de websites en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, echter kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Jannink kan niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren. Jannink en overige leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie, het gebruik van de websites en technische storingen.
Informatie van derden:
Indien Jannink links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Jannink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Jannink. De informatie op dergelijke websites is niet door Jannink nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten:
Jannink behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Jannink. De afnemer van deze informatie is verplicht om aanwijzingen van Jannink omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. De informatie op deze websites mogen wel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:
Jannink houdt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan melding te doen.
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Jannink Nijverdal B.V.
Marconistraat 4, 7442 DD Nijverdal
Tel.: +31 (0)548 611 335
E-mail: info@jannink.nl
Website: www.jannink.nl
Bank: RABO 012.09.00734
Iban: NL66RABO 012.09.00734
Handelsregister: 06037752
BTW: NL806507238. B02

Heeft u vragen?

Velden met een * zijn verplicht